Υπογραφή συμβάσεων έργων συνολικού προϋπολογισμού 92.000 ευρώ στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Μάστρου

   ypographe symbases Agios Georgios

Τις συμβάσεις δυο έργων που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Μάστρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος.

 

  ypographe symbases pezodromeses Mastrou

Το πρώτο έργο είναι η «Κατασκευή πλατείας εκκλησίας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου», προϋπολογισμού 42.000 ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την οριοθέτηση και επιχωμάτωση  συνολικής έκτασης 4 στρεμμάτων. Η διαμόρφωσή του  αποτέλεσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς ο χώρος είχε αποκτηθεί από το Δήμο κατά το παρελθόν χωρίς όμως άλλη παρέμβαση.

  ekklesia Agios Georgios

Το δεύτερο έργο αφορά την «Πεζοδρόμηση περιοχής Πλατάνια Μάστρου» συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως της επαρχιακής οδού που διέρχεται την Τ.Κ. Μάστρου. με την πεζοδρόμηση του σημείου, διευκολύνεται και κυρίως διασφαλίζεται η διέλευση των πεζών.

  platania Mastrou2

Και τα δυο έργα, χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

platania Mastrou