2η Διακρατική συνάντηση: Δημιουργικός χώρος και αναπτυξιακός πυλώνας για την περιοχή το Μουσείο Λιμένος στο Αιτωλικό

mnb

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Κέντρου Χαρακτικής Τέχνης Μουσείο Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό, η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου MUSE.

   

mnb1

Το MUSE είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Είναι ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

  mnb2

Τις εργασίες της δεύτερης συνάντησης άνοιξε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος, καταθέτοντας την πρόταση του Δήμου για την δημιουργία ενός λειτουργικού και βιωματικού μουσείου στο Αιτωλικό, συνδυασμένου με την τοπική ναυτική και αλιευτική παράδοση, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στον τόπο μια ξεχωριστή φυσιογνωμία.

 mnb4

  Ιστορία, αλιευτική παράδοση, γαστρονομία, επαγγέλματα, φυσικοί πόροι, τέχνη και πολιτισμός, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή τη φυσιογνωμία. Θ’ αποτελέσουν το θεματικό αντικείμενο του υπό ίδρυση μουσείου, ενώ παράλληλα οι προδιαγραφές της κατασκευής του – έτσι όπως προτάθηκαν από το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου- έχουν την δυναμική να μετατρέψουν το Μουσείο Λιμένος σε ένα δημιουργικό χώρο διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων  πανελλήνιας διάστασης και ενδιαφέροντος.  

  mnb7

Το Μουσείο Λιμένος στο Αιτωλικό, μπορεί και έχει κάθε δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα αναπτυξιακό πυλώνα, με τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή είτε των πολιτών, είτε των φορέων που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα παραγωγικό ή πολιτισμικό επεσήμανε ο Νίκος Καραπάνος. Στην πλήρη ανάπτυξή του, ασφαλώς θα έχει πολυεπίπεδα οφέλη για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

 mnb8

  Μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου, ακολούθησε η τεχνική περιγραφή και ο σχεδιασμός του αντικειμένου της δράσης από τους διακρατικούς εταίρους. Όπως τονίσθηκε, μέσα στους στόχους τους έργου είναι και η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου μεταξύ των τριών port museums των οποίων χρηματοδοτείται η ίδρυση και λειτουργία: στην Ιταλία, στο Tricase  στην Ελλάδα στο Αιτωλικό και στην Κέρκυρα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ανωτέρω περιοχών και τη δημιουργία ελκυστικών τουριστικών προορισμών.

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση  ολοκληρώθηκε με ευρύ και δημιουργικό διάλογο, όπου φορείς και πολίτες υπέβαλλαν προτάσεις, κατέθεσαν ιδέες και απόψεις για την ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου οικομουσείου υποβολή προτάσεων και ιδεών από εκπροσώπους φορέων και πολίτες. Διοργανώθηκε δε από   πό τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το European Regional Framework for Cooperation (ERFC).